प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७७ फाल्गुण १९ गते बुधबार

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

COVID-19 संक्रमणको हालसम्मको तथ्याङ्क

कुल परीक्षण

१२४७६५

संक्रमण नदेखिएको

१०९५४१

संक्रमण देखिएको

१५२२४

सक्रिय संक्रमित

४५७

निको भएको

१४५६८

मृत्यु भएको

१९९

माननीय मन्त्री

Honorable Minister Ministry of Social Development, Gandaki

नरदेवी पुन मगर

थप जानकारी

सचिव

Secretary - Ministry of Social Development, Gandaki

बिनोद बहादुर कुँवर

थप जानकारी

COVID-19 P.C.R परिक्षणको गत एक साताको त्यस दिन सम्मको अवस्था

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७७/१०/०७ १२४७६५ १५२२४ १४५६८ १९९ ४५७
२०७७/१०/०६ १२४७६५ १५२२४ १४५६८ १९९ ४५७
२०७७/१०/०५ १२४३१२ १५१६४ १४४२२ १९७ ५४५
२०७७/१०/०४ १२४३१२ १५१६४ १४४२२ १९७ ५४५
२०७७/१०/०३ १२३७३४ १५०८८ १४२९२ १९७ ५९९
२०७७/१०/०२ १२३७३४ १५०८८ १४२९२ १९७ ५९९
२०७७/१०/०१ १२३४४५ १५०१९ १४१७८ १९६ ६४५

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी