प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ जेठ ५ गते बुधबार

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

COVID-19 संक्रमणको हालसम्मको तथ्याङ्क

कुल परीक्षण

१६७१३७

संक्रमण नदेखिएको

१३७१३७

संक्रमण देखिएको

३००००

सक्रिय संक्रमित

९१८०

निको भएको

२०३९८

मृत्यु भएको

४२२

COVID-19 संक्रमणको पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्याङ्क

कुल परीक्षण

१६३५

संक्रमण नदेखिएको

६७६

संक्रमण देखिएको

९५९

पुन:संक्रमित

निको भएको

४२९

मृत्यु भएको

१५

माननीय मन्त्री

Honorable Minister Ministry of Social Development, Gandaki

...................

थप जानकारी

सचिव

Secretary - Ministry of Social Development, Gandaki

बिनोद बहादुर कुँवर

थप जानकारी

COVID-19 P.C.R परिक्षणको गत एक साताको त्यस दिन सम्मको अवस्था

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७८/०२/०५ १६७१३७ ३०००० २०३९८ ४२२ ९१८०
२०७८/०२/०४ १६७१३७ ३०००० २०३९८ ४२२ ९१८०
२०७८/०२/०३ १६३१३५ २८१८२ १९७६६ ३८३ ८०३३
२०७८/०२/०२ १६३१३५ २८१८२ १९७६६ ३८३ ८०३३
२०७८/०२/०१ १६२१७३ २७४०५ १९३३५ ३५५ ७७१५
२०७८/०१/३१ १६०८३१ २६६३३ १९०३५ ३४१ ७२५७
२०७८/०१/३० १५९०७३ २५९५३ १८६०४ ३१८ ७०३१

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी