प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ असार ७ गते सोमबार

माननीय मुख्यमन्त्री

Honorable Chief Minister Ministry of Eduction, Culture, Science-Technology & Social Development

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल

थप जानकारी

सचिव

Secretary - Ministry of Eduction, Culture, Science-Technology & Social Development

बिनोद बहादुर कुँवर

थप जानकारी

COVID-19 P.C.R परिक्षणको गत एक साताको त्यस दिन सम्मको अवस्था

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७८/०३/०७ २२५५८२ ५२४१४ ४७७७४ ८८९ ३७५१
२०७८/०३/०६ २२५५८२ ५२४१४ ४७७७४ ८८९ ३७५१
२०७८/०३/०५ २२४४८० ५२२९८ ४७२१६ ८८१ ४२०१
२०७८/०३/०४ २२२२३० ५१७६८ ४५९१२ ८६५ ४९९१
२०७८/०३/०३ २२२२३० ५१७६८ ४५९१२ ८६५ ४९९१
२०७८/०३/०२ २२१०५६ ५१४३५ ४५३४६ ८६१ ५२२८
२०७८/०३/०१ २१९७१२ ५१०२७ ४४८२१ ८५४ ५३५२

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी