प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ माघ ४ गते मंगलबार

माननीय मन्त्री

Honorable Minister Ministry of Education, Culture, Science Technology & Social Development

मेखलाल श्रेष्ठ

थप जानकारी

सचिव

Secretary - Ministry of Education, Culture, Science Technology & Social Development

बिनोद बहादुर कुँवर

थप जानकारी

COVID-19 P.C.R परिक्षणको गत एक साताको त्यस दिन सम्मको अवस्था

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७८/१०/०४ ३६०८५१ ९००२९ ८७०९१ १४२८ १५१०
२०७८/१०/०३ ३६०८५१ ९००२९ ८७०९१ १४२८ १५१०
२०७८/१०/०२ ३६००१४ ८९६५१ ८७०६९ १४२८ ११५४
२०७८/१०/०१ ३५९५०१ ८९४३८ ८७०५३ १४२८ ९५७
२०७८/०९/३० ३५९०६९ ८९२३२ ८७०४० १४२८ ७६४
२०७८/०९/२९ ३५८६४७ ८९०४६ ८७०२२ १४२८ ५९६
२०७८/०९/२८ ३५८२८८ ८८८८१ ८७००३ १४२८ ४५०

मातहतका कार्यालय

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी