प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७९ जेठ ३ गते मंगलबार

माननीय मन्त्री

Honorable Minister Ministry of Education, Culture, Science Technology & Social Development

मेखलाल श्रेष्ठ

थप जानकारी

सचिव

Secretary - Ministry of Education, Culture, Science Technology & Social Development

देवेन्द्र लामिछाने

थप जानकारी

COVID-19 P.C.R परिक्षणको गत एक साताको त्यस दिन सम्मको अवस्था

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७९/०२/०३ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०२/०२ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०२/०१ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/३१ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/३० ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/२९ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/२८ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६

मातहतका कार्यालय

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी