प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ असोज ७ गते बिहिबार

माननीय मन्त्री

Honorable Minister Ministry of Eduction, Culture, Science Technology & Social Development

मेखलाल श्रेष्ठ

थप जानकारी

सचिव

Secretary - Ministry of Eduction, Culture, Science Technology & Social Development

बिनोद बहादुर कुँवर

थप जानकारी

COVID-19 P.C.R परिक्षणको गत एक साताको त्यस दिन सम्मको अवस्था

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७८/०६/०७ ३२९४४४ ८४७६१ ८२१५६ १३५० १२५५
२०७८/०६/०६ ३२९४४४ ८४७६१ ८२१५६ १३५० १२५५
२०७८/०६/०५ ३२८४९७ ८४५८८ ८१९३५ १३४९ १३०४
२०७८/०६/०४ ३२७७२६ ८४४७६ ८१४९१ १३४६ १६३९
२०७८/०६/०३ ३२६१९० ८४२१४ ८१२८४ १३४० १५९०
२०७८/०६/०२ ३२६१९० ८४२१४ ८१२८४ १३४० १५९०
२०७८/०६/०१ ३२६१९० ८४२१४ ८१२८४ १३४० १५९०

मातहतका कार्यालय

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी