प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको, कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी ! Update !!

   

सचिव

डिल्लीराम शर्मा

 

Phone : ९८४१२६१०४४

Email : drsharmasubedi2074@gmail.com