प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

  • संकलित नमुना ६२३५७
  • संक्रमण नदेखिएको ५८९१८
  • संक्रमण देखिएको ३४३९
  • सक्रिय संक्रमित १३३१
  • निको भएको २०७६
  • मृत्यु भएको ३२
  • नतिजा आउन बाँकी
   

प्रकाशन