प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७७ फाल्गुण १६ गते आइतबार

फोटो ग्यालरी

मा. मन्त्रीज्यूको अपिल

COVID-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार...

COVID-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार...

कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण र...

हेलो डक्टर सेवा

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण समव...

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण समव...

गण्डकी प्रदेशको नक्सा

कार्यक्रमहरुको आबधिक लेखाजोखाको क्र...