प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ श्रावन १३ गते बुधबार

फोटो ग्यालरी

मा. मन्त्रीज्यूको अपिल

गण्डकी प्रदेशको नक्सा

हेलो डक्टर सेवा

COVID-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार...

कार्यक्रमहरुको आबधिक लेखाजोखाको क्र...

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण समव...

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण समव...