प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ माघ ४ गते मंगलबार

फोटो ग्यालरी

सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश...

पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागीहर...

पुरस्कार वितरण पश्चात बालबालिका र त...

सामाजिक विकास कार्यालयका कार्यालय प...

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट...

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा ड्रागन फ...

मा. मन्त्रीज्यूको अपिल

गण्डकी प्रदेशको नक्सा

हेलो डक्टर सेवा

COVID-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार...

कार्यक्रमहरुको आबधिक लेखाजोखाको क्र...

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण समव...

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण समव...