प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

  • संकलित नमुना १२४७६५
  • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
  • संक्रमण देखिएको १५२२४
  • निको भएको १४५६८
  • मृत्यु भएको १९९
  • नतिजा आउन बाँकी
   

पृष्ठभूमि

सामाजिक विकास मन्त्रालय

नेपालको संविधानले एकात्मक शासनपद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकार मातहत रहने विभिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये एक हो । यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गते भएको हो ।


थप जानकारी

माननीय मन्त्री

नरदेवी पुन मगर
थप जानकारी

सचिव

बिनोद बहादुर कुँवर
थप जानकारी

प्रवक्ता

तेजप्रसाद काफ्ले
उप-सचिव (दशौं तह)
९८५६०३५३३३
tejprasadkaphle@gmail.com

सूचना अधिकारी

शुशिला आचार्य
महिला विकास अधिकृत (आठौं तह)
९८४७१६४७०३
acharyashushila@gmail.com