प्रदेश सरकार
     सामाजिक विकास मन्त्रालय
    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

   

महाशाखा / शाखा


  • शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन
  • विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति,नियम र योजना तयारी र कार्यान्वयन,
  • अनौपचारिक शिक्षा नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन,
  • प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सम्वन्धी कार्य गर्ने ,
  • खुला शिक्षा तथा वैकल्पिक विद्यालय सम्वन्धी कार्य,
  • साक्षरता र निरन्तर शिक्षासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

1 year ago


माननीय मन्त्री

नरदेवी पुन मगर
थप जानकारी

सचिव

डिल्लीराम शर्मा
थप जानकारी


प्रवक्ता

तेजप्रसाद काफ्ले
उप-सचिव (दशौं तह)
९८५६०३५३३३
tejprasadkaphle@gmail.com


सूचना अधिकारी

शुशिला आचार्य
महिला विकास अधिकृत (आठौं तह)
९८४७१६४७०३
acharyashushila@gmail.com