गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

animated national flag
सामाजिक विकास कार्यालय, गोरखा
गोरखा
विस्तृत विवरण
नाम सामाजिक विकास कार्यालय, गोरखा
ठेगाना गोरखा
मोवाइल 064-420229 ,9856040229
ईमेल: sdogorkha@gmail.com
वेबसाईट -
कार्यालय प्रमुख श्री दिपेन्द्र परियार 9856040657
कार्यक्रमहरु

-

कार्यालयका कर्मचारीहरु

-