प्रदेश सरकार
     सामाजिक विकास मन्त्रालय
    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

ताजा खबर :

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत छ
   

पृष्ठभूमि

सामाजिक विकास मन्त्रालय

नेपालको संविधानले एकात्मक शासनपद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकार मातहत रहने विभिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये एक हो । यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गते भएको हो ।


थप जानकारी

माननीय मन्त्री

नरदेवी पुन मगर
थप जानकारी

सचिव

डिल्लीराम शर्मा
थप जानकारी


प्रवक्ता

रमेश प्रसाद अधिकारी
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
मोवाइल नम्वरः ९८५६०२५०११
इ - मेल ठेगाना: rpa777@yahoomail.com


सूचना अधिकारी

प्रकाश राज शर्मा
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
मोवाइल नम्वरः ९८४६०८५६६९
इ - मेल ठेगाना: infoprs81@gmail.com


सामाजिक विकास मान्त्रालय

सामाजिक विकास मन्त्रालय गान्डकी प्रदेश पोखरा नेपाल